dinsdag 8 maart 2016

Internationale Vrouwendag

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Maar wat vieren we nu precies op deze dag?

Waar staat Internationale Vrouwendag voor?
Het staat voor solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen wereldwijd. Vaak wordt er een thema gekozen en dit jaar is dat Sisterhood. Vrouwen steunen elkaar misschien wel in hun gemeenschap of sociale groep, maar in het grotere geheel vallen we elkaar nogal eens af. Dat zie je bijvoorbeeld bij de 'mommy wars'. De media maakt hier graag gebruik van door vrouwen tegen elkaar uit te spelen. Wanneer we samen werken zijn we enorm krachtig en kunnen we elkaar ondersteunen. Niet alleen hier in het westen, maar wereldwijd. Het gebruiken van die kracht om elkaar te ondersteunen dat is waar Internationale Vrouwendag voor staat. 

Hoe is Internationale Vrouwendag ontstaan?
In 1889 in Parijs betoogde Clara Zetkin (1857-1933) bij de 'Tweede Internationale' (internationale organisatie van socialistische arbeiders) dat socialisme zonder vrouwen niet kon bestaan. Mannen zouden samen met vrouwen voor vrouwenrechten moeten strijden. Ook in Duitsland streed Zetkin voor vrouwenrechten via een socialistische vrouwenbeweging en als redactrice van het socialistische vrouwenblad 'Die Gleichheit'. Op die manier zocht zij steun van andere vrouwen in Europa. Dankzij haar kwamen in 1906 in Mannheim socialistische vrouwen uit een groot aantal Europese landen bij elkaar om een internationale bijeenkomst voor te bereiden. Samen besloten zij in 1907 in Stuttgart een internationale vrouwenconferentie houden. Reden hiervoor was omdat een dag later daar de bijeenkomst van de Tweede Internationale weer plaatsvond. Er werd een resolutie aangenomen om de volgende dag een motie in te dienen om zowel voor mannenkiesrecht als voor vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen.

In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. Omdat inmiddels was gebleken dat de socialistische partijen zich amper inzetten voor het vrouwenkiesrecht, zocht men naar een andere manier om meer vrouwen te betrekken. Tijdens de vrouwenconferentie in Kopenhagen stelde Zetkin voor dat er een Internationale Vrouwendag moest komen. Met wederom als belangrijk aandachtspunt het vrouwenkiesrecht.

In 1911 werd al in een aantal landen de eerste Internationale Vrouwendag gevierd. In 1912 gebeurde dat ook in Nederland. Ondanks de Tweede Wereldoorlog bleef de internationale vrouwenorganisatie bestaan. In 1915 werd er in Zwitserland zelfs een conferentie georganiseerd door vrouwen die de oorlog wilde beëindigen. De jaarlijkse vrouwendag stond dat jaar in het teken van de vrede. Zetkin vormde in 1916 samen met Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht de Spartakusbund. Na de revolutie in Rusland in 1917 ging deze over in de Duitse communistische partij. Zetkin bleef het Internationale Vrouwensecretariaat leiden wat in 1919 onderdeel werd van de opgerichte Derde Communistische Internationale.

Lange tijd werd Internationale Vrouwendag niet meer gevierd. Tot in de jaren zestig de tweede feministische golf op gang kwam en vrouwen deze dag wederom aangrepen om te demonstreren om zo aandacht op vrouwenzaken te vestigen. Pas in 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend.

Waarom op 8 maart?
In 1911 werd de Vrouwendag wereldwijd voor het allereerst gevierd en het jaar erop voor het eerst in Nederland. In 1922 werd 8 maart gekozen als vaste datum. Het is niet helemaal duidelijk waarom er voor deze datum is gekozen. Zo waren er stakingen in New York onder textielarbeidster op 8 maart 1908. Een andere gebeurtenis is de grote vrouwenstaking en demonstratie in 1917 in St. Petersburg. Vast staat dat in 1910 besloten is jaarlijks een vrouwendag te organiseren.

Wat kun je allemaal doen op deze vrouwendag?
Op de website van Internationale Vrouwendag kun je precies zien wat er waar te doen is. Door het hele land heen worden bijeenkomsten, lezingen, workshops en demonstraties georganiseerd. Google Doodles maakte ook dit jaar weer een filmpje voor alle vrouwen ter wereld. Zij vroegen vrouwen uit 13 steden in de wereld de vraag 'One day I will' te beantwoorden.

Aan al mijn sisters wereldwijd: Fijne vrouwendag!

Liefs MamaNatuurlijk

Geen opmerkingen :

Een reactie plaatsen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...